WIEBERTxCODC: donderdag

NL:
De standaard donderdag filmavond bij Hubert wordt voor deze ene keer overgenomen door WIEBERTxCODC! Geheel passend bij het thema: the future is ours, staat deze avond de film ‘La planète sauvage’ centraal. Interdisciplinair filosofisch platform Future Based zal een inleiding op deze film verzorgen.

*De inleiding en de film zijn in het Engels, zowel gesproken als ondertiteling.

EN:
The standard Thursday movie night at Hubert will be taken over by WIEBERTxCODC! Entirely in line with the theme: ‘the future is ours’. The film 'La planète sauvage' is central to this evening. Interdisciplinary philosophical platform Future Based will provide an introduction to this film. You can find out more about them at https://futurebased.org.

*The introduction and the film are in English, both spoken and subtitled.

WIEBERTxCODC: donderdag

08 juli 2021 20:00 t/m 23:00

Hubert

Evenement verlopen

Dit evenement heeft al plaatsgevonden. Zoek je een ander of een opvolgend evenement, klik dan op opnieuw zoeken.

opnieuw zoeken