Meer info

Moet het parlementair stelsel op de schop? 15 jan. prof.dr.C v. Baalen

15 januari 2018 20:00 t/m 22:30

Cultureel centrum de Kinkel

Hoe is het met de democratie in ons land gesteld? Nederland heeft een parlementair systeem dat het volk moet representeren. Maar functioneert het ook naar behoren? Hoe groot is de afstand tussen volksvertegenwoordigers en volk? Is de bevolking tevreden? Welke groepen wel en welke niet? En hoe zit het met de bestuurlijke slagkracht van Nederland? Politieke partijen kunnen immers niet langer – al enige tijd niet – rekenen op stabiele achterbannen; verkiezingen laten steeds grote verschuivingen zien (electorale volatiliteit). Politieke fracties groeien en krimpen, gemiddeld worden ze steeds kleiner, formaties duren erg lang, en de Tweede en de Eerste Kamer verschillen van ‘’politieke kleur’’. Wat is de betekenis van dit al? Zijn staatsrechtelijke vernieuwingen gewenst? En hoe verhoudt zich de nationale democratie in Den Haag zich tot de lokale democratie (de gemeenten in het land) en de Europese democratie – voor zover die bestaat – in Brussel? Zijn (ook) hier veranderingen gewenst?

De Staatscommissie Parlementair stelsel houdt zich met al deze vragen bezig; eind 2018 zal de commissie haar eindrapport uitbrengen. Carla van Baalen (1958), directeur van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, verbonden aan de Radboud Universiteit, en hoogleraar parlementaire geschiedenis aan deze universiteit, is een van de acht leden van de Staatscommissie.

Evenement is verlopen

Dit evenement heeft al plaatsgevonden. Zoek je een ander of een opvolgend evenement, klik dan op opnieuw zoeken.

opnieuw zoeken