Kinkelacademie Lezing "Bevolking 2050 in beeld"

Bevolking 2050 in beeld. Drukker, diverser en dubbelgrijs.
Na de eerste geanimeerde bijeenkomst in oktober vindt op maandagavond 21 november de tweede lezing uit de cyclus 2022-2023 van de Kinkelacademie plaats. Deze keer over de bevolking van Nederland: zal deze toe- of afnemen de komende tientallen jaren? En komt dat dan vooral door migratie of door geboorte en sterfte? Verandert de levensverwachting? Stijgt of daalt het gemiddeld kindertal? Zullen we meer of minder mensen krijgen die we tot de beroepsbevolking kunnen rekenen? Wat betekent dubbele vergrijzing? Komen er meer of minder huishoudens in Nederland?

En voert de Nederlandse regering eigenlijk een gericht bevolkingsbeleid?

In 2020 verscheen het rapport “Bevolking 2050 in beeld. Drukker, diverser en dubbelgrijs”. We hebben Prof. dr. Leo van Wissen bereid gevonden ons in te wijden in de in dat rapport geschetste bevolkingsprognoses. Van Wissen is verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en onderzoeker alsmede directeur van het NIDI (Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut). Als demograaf een echte deskundige op het gebied van de omvang en samenstelling van de Nederlandse bevolking die de cijfers voor ons kan laten leven.

Kinkelacademie Lezing "Bevolking 2050 in beeld"

21 november 2022 20:00 t/m 22:00

Cultureel Centrum de Kinkel

Evenement verlopen

Dit evenement heeft al plaatsgevonden. Zoek je een ander of een opvolgend evenement, klik dan op opnieuw zoeken.

opnieuw zoeken