Expeditie Luisteren naar de Waal

Nijmegen heeft stadseiland Veur-Lent in het hart gesloten. In de stadspeiling vorig jaar verkoos een overtuigende meerderheid van de respondenten de variant ‘Waalpark’, waarop de gemeenteraad besloot het eiland niet verder te bebouwen. Dat betekent dat Veur-Lent vooralsnog blijft zoals het is: een plek die minimaal bewoond is en waar recreanten fietsen, wandelen of zwemmen. Maar in hoeverre is het toekomstige Waalpark ook een plek voor de natuur? En hoe zouden we het stadseiland inrichten als de ontmoeting tussen mens en natuur centraal staat?

Tijdens het ACN-programma ‘Stadsgesprek Stadseiland’ stelde Rijksadviseur Jannemarie de Jonge dat onze blik op het stadseiland eenzijdig is, omdat de focus ligt op wat de mens wil: bouwen, recreëren en wonen. Dat ging volgens haar voorbij aan de vraag waar de rivier en haar onderwaterleven zelf bij gebaat zijn. Om die vraag te beantwoorden gaan we met bioloog Kees te Velde (Universiteit Leiden) en geluidskunstenaar Marieke van de Ven luisteren naar de Waal.

Expeditie Luisteren naar de Waal

22 augustus 2023 19:30 t/m 21:30

Stadseiland Veur-Lent

Evenement verlopen

Dit evenement heeft al plaatsgevonden. Zoek je een ander of een opvolgend evenement, klik dan op opnieuw zoeken.

opnieuw zoeken