Double Bill | Force 4 & Zuhause

DansBrabant gooit de deuren van haar studio’s en bar in Club SoDa wagenwijd open voor een double bill van spannend nieuw werk-in-wording! In de vooravond op donderdag 28 april: een lekker soepje vooraf en vervolgens zie je een presentatie waarin film, foto, academische en dans van de straat samenkomen van Makershuis-makers Force 4. Neem een borrel tijdens de break en ga dan naar de tweede studio om de 6 performers van Zuhause in beweging te zien.


Programma
17.00 uur inloop met soep & brood
17.30 - 18.30 uur studiopresentatie Force 4
18.30 uur korte pauze
18.45 - 19.45 studiopresentatie Zuhause - Run, Forest, Run
Kosten: 10,- inclusief soep & brood
Betalen via: Ikbenaanwezig

Over Force 4

Raifa Bazzi, Jody Geijsendorpher, Leonardo Avantaggiato en Len van der Pol zijn vier interdisciplinaire kunstenaars, afgestudeerd aan de Fontys Dance Academy, die hun verschillende culturen, academische en straatdans, film en muziek in hun werk combineren. Bij Makershuis Tilburg en in residentie bij DansBrabant werken zij aan een onderzoek naar hoe zij verschillende danswerelden - van ballet tot hedendaags tot krump - onder invloed van muziek kunnen samenbrengen tot een nieuwe bewegingstaal. Voor hun presentatie in Club SoDa maken ze gebruik van film, beweging, fotografie en zelfgeproduceerde muziek.


Run, Forest, Run

‘Run, Forest, Run’ is de nieuwe cinematografische locatievoorstelling van Zuhause. Zes personages kronkelen zich een weg naar de volwassenheid en pogen elk op hun manier om gezien te worden, tegen de stroom in te zwemmen en opnieuw contact te maken. Met elkaar, zichzelf én de aarde onder hun voeten, die een naderende houdbaarheidsdatum kent.

Over Zuhause
Zuhause is het platform en huis rondom de makers Davey Bakker en Élénie Wagner. In 2016 ontmoetten de twee elkaar als performers bij Club Guy & Roni/ NNT in Groningen. Middels een mix van dans, film, poëzie en popmuziek vertelt Zuhause verhalen over de worsteling van onze generatie, om eenzaamheid tegen te gaan, herkenbaarheid te creëren en contact te leggen. Op weg naar de volwassenheid met de vraag: is ons bestaan nog wel verantwoord? Gefascineerd door onze impact op aarde, creëert Zuhause producties waarin verschillende kunstdisciplines met elkaar verweven worden. Live alsook digitaal.Sinds 2021 zijn de makers van Zuhause ook in het Oosten - en een beetje Zuiden - van het land te vinden, van waaruit zij hun korte dansfilm ‘Naar het Blauw’ lanceerden en verbindingen met o.a. Hoogte80 festival, TGEcho, De Nieuwe Oost, Luxor Live en DansBrabant aangaan. Hun nieuwe cinematografische locatievoorstelling ‘Run, Forest, Run’ bezegelt hun missie en zal aankomende zomer tijdens Hoogte80 Festival (Gelderland) en Festival der Aa (Drenthe) te zien zijn. Bij DansBrabant werkt Zuhause met 6 performers 2 weken aan de voorstelling en zie je een eerste proeve van dit nieuwe werk.


—-
ENG


DansBrabant is throwing the doors of its studios and bar in Club SoDa wide open for a double bill of exciting new work in the making! In the eve on Thursday 28 April: a nice soup to start with and then you’ll see a presentation in which film, photo, academic and dance from the streets come together by Makershuis-makers Force 4. Have a drink during the break and then go to the second studio to see the 6 performers of Zuhause in motion.Program
5pm walk-in with soup & bread
5pm30 - 6pm30 studiopresentation Force 4
6pm30 short break
6pm45 - 7pm45 studiopresentation Zuhause - Run, Forest, Run
Costs: 10,- including soup @ bread
Payment via: Ikbenaanwezig


About Force 4

Raifa Bazzi, Jody Geijsendorpher, Leonardo Avantaggiato and Len van der Pol are four interdisciplinary artists, graduated from the Fontys Dance Academy, who combine their different cultures, academic and street dance, film and music in their work. At Makershuis Tilburg and in residence at DansBrabant they are working on research into how they can bring together different dance worlds - from ballet to contemporary to krump - under the influence of music into a new movement language. For their presentation in Club SoDa they use film, movement, photography and self-produced music.


Run, Forest, Run
'Run, Forest, Run' is Zuhause's new cinematographic performance for location. Six characters wind their way into adulthood, each attempting in their own way to be seen, swim against the current and reconnect.About Zuhause

Zuhause is the platform and home around the creators Davey Bakker and Élénie Wagner. In 2016 the two met as performers at Club Guy & Roni/ NNT in Groningen. With a mix of dance, film, poetry and pop music, Zuhause tells stories about the struggle of our generation, to combat loneliness, to create recognisability and make contact. Fascinated by our impact on Earth, Zuhause creates productions in which different art disciplines are intertwined. Live as well as digital. Since 2021, the artists of Zuhause can also be found in the East - and a little down South - of the country, from where they launched their short dance film ‘Naar het Blauw' and made connections with, among others, Hoogte80 festival, TGEcho, De Nieuwe Oost, Luxor Live and DansBrabant. Their new cinematic performance for location 'Run, Forest, Run' seals their mission and will this summer premiere during Hoogte80 Festival (Gelderland) and Festival der Aa (Drenthe). At DansBrabant, Zuhause works with 6 performers for 2 weeks on this performance and you can see a first work-in-progress.

Double Bill | Force 4 & Zuhause

28 april 2022 17:00 t/m 20:00

Club SoDa

Evenement verlopen

Dit evenement heeft al plaatsgevonden. Zoek je een ander of een opvolgend evenement, klik dan op opnieuw zoeken.

opnieuw zoeken